Home

Over Mmatch

Visie

Match?

Contactgegevens

Contact
Visie
Mmatch  staat onder andere voor 'Management Match', maar ook voor 'Mens Match'.
De naam Mmatch is dan ook een directe afspiegeling van mijn visie op management. Het geeft aan waar mijn bureau voor interim- en projectmanagement voor staat.
Op deze pagina wil ik u in het kort iets vertellen over mijn visie. Evengoed nodig ik u graag uit om daar met mij verder over te brainstormen.
In organisatieprocessen is het belangrijk dat er een 'match' is binnen het management van een organisatie. 
Minstens zo belangrijk is dat er een 'match' is tussen de manager, de leidinggevenden en de medewerkers binnen een afdeling.
De medewerker is namelijk veelal de belangrijke generator om processen vorm te geven en te laten resulteren in datgene waar de organisatie voor staat.
Dit kan zijn op het gebied van een product, maar zeker ook op het gebied van dienstverlening.
Dienstverlening is immers onder andere afhankelijk van de wijze waarop een medewerker dit vorm geeft. 
De medewerker is daarmee het visitekaartje van uw bedrijf. Voor elke organisatie is betrokkenheid en inzet van de medewerkers essentieel.
Wanneer er veranderingen binnen organisaties worden doorgevoerd, en gekozen wordt voor een andere manier van werken zal zichtbaar worden op welke wijze uw mensen zich kunnen conformeren.

De visie van Mmatch is dat juíst ook op díe momenten het belangrijk is dat een manager coachend en sturend kan handelen. Op een wijze waarmee hij het vertrouwen en medewerking weet te winnen van het team of de afdeling.
Mmatch zal zich in het uitvoeren van zijn opdrachten met name richten op deze aspecten en heeft hierin absoluut een toegevoegde waarde voor uw organisatie.
De ervaring leert dat hieruit het grootste rendement naar voren zal komen. Processen zullen beter gaan lopen en de mensen binnen de organisatie kunnen met meer plezier hun werk doen.
Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dit is het in veel organisaties niet.
Mmatch garandeert hierin een voorafgesproken succes.
Het statement waar Mmatch voor staat is dan ook niet voor niks:  "Uw vragen vertalen in concrete antwoorden".
Indien u meer informatie wilt over wat Mmatch voor uw organisatie kan betekenen, aarzelt u dan niet contact op te nemen.
Dan blijkt vanzelf of het "matcht".
 
Graag tot ziens,

Erik Lugthart
HomeOver MmatchVisieMatch?ContactgegevensContact
Update juli 2008